fredag 28. mars 2014

Mosetur i Oslo sentrum!


Ja, du leste riktig! Mosenerder har vært på ferde i Oslo sentrum, med oppmøte ved Stortinget. Det ble Moseklubben som sto for den første botaniske ekskursjon i regi av Norsk Botanisk Forening i 2014. Undertegnede var turleder og fikk med seg hele 15 ivrige moseentusiaster søndag 23. mars. Her var alt fra fulltidsbryologer til moseinteresserte geologer representert, og jammen dukket det ikke opp en kransalgeekspert også (og vet du ikke hva kransalger er så kan du trykke her for å lese mer om dem). 

Ivrige deltakerne på Moseklubbens første lokale tur etter stiftelsesmøtet i august i fjor. Foto: Per Skrefsrud.
Tidspunktet på året var ikke tilfeldig valgt da karplantene på denne tiden ikke burde distrahere deltakerne i nevneverdig grad. Noen ble imidlertid tatt på fersken i å studere rester av fjorårets planter. Et blomstrende kirsebærtre ved Kontraskjæret virket også litt forstyrrende på noen av oss. Men i Moseklubben er takhøyden stor, så alle er tilgitt.  
Mosefloraen i sentrum er overraskende variert. Tema for turen var epifytter, altså moser som vokser på trær. Første stopp var ved to grove poppeltrær ved Akershus festning. Her ble blant annet flere bustehette-arter (Orthotrichum) demonstrert. Noen utenlandske turister stoppet og lurte fælt på hvorfor 15 tilsynelatende oppegående mennesker sto og stirret intenst på et gammelt tre en søndag formiddag. Vi fortsatte til en mur i nærheten der blant annet fakkelbustehette (Orthotrichum anomalum) vokste i fine tuer. Deretter gikk turen over Rådhusplassen og opp til Slottsparken der blant annet ospelundmose (Sciuro-hypnum populeum) ble funnet på en kalkknaus. På en gammel lind vokste rikt fertile eksemplarer av ospemose (Pylaisia polyantha). Etter om lag to og en halv time ute i det litt sure vårværet avsluttet vi turen på en kafé ved Nationalteateret stasjon.
Og dette er artene jeg fikk med meg:
Sølvvrangmose – Bryum argenteum
Trådskruevrangmose – B. moravicum
Ribbevrangmose – B. algovicum
Pestbråtemose – Funaria hygrometrica
Ugrasvegmose – Ceratodon purpureus
Åkertustmose – Tortula truncata
Skruetustmose – T. subulata
Putehårstjerne – Syntrichia ruralis
Buttbustehette – Orthotrichum obtusifolium
Duskbustehette – O. speciosum
Oddbustehette – O. diaphanum
Taggbustehette – O. pumilum
Fakkelbustehette – O. anomalum
Ospemose – Pylaisia polyantha
Krinsflatmose – Radula complanata
Ospelundmose - Sciuro-hypnum populeum
Lundmose sp. -  Brachythecium sp.
Matteflette  - Hypnum cupressiforme
Barkkrypmose - Amblystegium subtile
Oremoldmose -  Oxyrrhynchium hians
Engkransmose - Rhytidiadelphus squarosus
Storblomstermose – Schistidium apocarpum
Blomstermose sp. – Schistidium sp.
Cf. Raggknausing – Grimmia cf. ovalis
Kvitknausing – Grimmia pulvinata

Og til slutt en liten ordliste:
Fulltidsbryolog - en som bruker all sin tid på mose
Cf. - confirm, som betyr at arten må studeres nærmere før man kan være helt sikker på hva man har funnet. Dette krever gjerne mikroskop, altså innendørsarbeid. 

Torbjørn Høitomt