mandag 15. august 2016

fredag 19. februar 2016

Kaursvamose

Pottiaceae
Oxystegus tenuirostris Kaursvamose (syn. Trichostomum tenuirostre)
Slekten Trichostomum inneholder kun fire arter i Norden. De er som regel gulgrønne til grønne i fargen, og små til middels store i størrelse. Denne slekten finner vi på kalkrik jord eller berg. De har kraftig, lang nerve og cellene i øvre halvdel av bladet er tydelig papilløse.

Oxystegus tenuirostris. Foto: John Gunnar Brynjulvsrud.

Kaursvamose Oxystegus tenuirostris
Kaursvamose er en ganske liten sak som er lett å overse. Dette mest fordi den helst vokser skyggefullt på fuktig stein eller røtter i tilknytning til bekk eller elv, men den klargrønne til mørkegrønne fargen gjør at den allikevel stikker seg ut. Det må være høy grad av luftfuktighet og underlaget må ikke være for surt. Det er en ganske vanlig art selv om den sjelden finnes i store mengder. Typiske følgearter vil være bekkelundmose Sciuro-hypnum plumosum, bekkesildremose Dichodontium pellucidum, buttgråmose Racomitrium aciculare og bekkerundmose Rhizomnium punctatum.


Kjennetegn
Kaursvamose vokser i grønne, 0,5-2 cm høye tuer. Den vokser sjelden alene men har gjerne med seg flere arter i tua. Bladene øker i størrelse oppover skuddet, er svakt vridd og bladene er ofte ødelagt i kantene. Nerven er kraftig og når helt ut til spissen. I øvre del kan bladkanten være noe bølgeformet. Bladets celler har ganske tykke vegger, er små og runde, og i øvre delen av bladet er de papilløse. Ved bladbasen er cellene slette og rektangulære.
Kapsler forekommer sjelden, men finnes de står de  rett opp, er sylinderformet og svakt furet som tørre.
Skaftet er 1-2 cm, og sporene er 12-18 µm i diameter og nesten slette.
Arten formerer seg vegetativt ved at deler av blad eller skudd lett brytes av.


Forvekslingsarter
Putevrimose Tortella tortuosa kan ligne men alle artene i slekten Tortella har klart avgrensede og gjennomsiktige bladbaseceller.
Arter i slekten kurlemoser Didymodon kan forveksles men her har alle artene foldede bladkanter.

O. tenuirostre våt. Foto: John Gunnar Brynjulvsrud.
O. tenuirostre tørr. Foto: John Gunnar Brynjulvsrud.
Oxystegus tenuirostre 100x base mod.jpg
T. tenuirostre. Bladbase med slette rektangulære celler. Foto: John Gunnar Brynjulvsrud.
Oxystegus tenuirostre 100x mod.jpg
T. tenuirostre. Bladspiss med antydning til papiller. Foto: John Gunnar Brynjulvsrud.

T. tenuirostre med tydelige papiller. 1000x. Foto: John Gunnar Brynjulvsrud.
Kilder:

-Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Uppsala, ArtDatabanken, Sveriges
lantbruksuniversitet, 2005­ .
Foto og tekst: John Gunnar Brynjulvsrudfredag 29. januar 2016

Moseklubbens konkurranser i 2016

Alle moseklubbens medlemmer inviteres til to uhøytidelige konkurranser i 2016:


1. Årets kartlegger

Denne utmerkelsen gis til et medlem som har gjort en særlig god innsats for å dokumentere norsk moseflora i 2015. Viktige kriterier her er mengde belegg sendt til herbarium, antall registreringer i Artsobservasjoner, men også antall unike arter registrert, grundighet i bestemmelsesarbeid og faglig utvikling i løpet av året. Juryen følger med på aktiviteten i gjennom året og tar en avgjørelse rett over nyttår i 2017.

Premie: Gratis deltakelse på Moseklubbens ekskursjon i 2017.


2. Årets nykommer

Denne utmerkelsen gis til et medlem som starter på relativt bar bakke og viser særlig stor interesse for å øke sine kunnskaper om moser i løpet av 2016. Viktige kriterier er deltakelse på turer og kurs og bruk av Artsobservasjoner. Juryen følger med på aktiviteten gjennom året. 

Premie: "Alle lupers lupe" med lys "Lichen candelaris" 14 x eller 20 x med ditt navn inngravert. 


Alle funn og registreringer må være gjort i 2016.
Alle funn og registreringer må være gjort på norsk territorium.
Alle funn og registreringer må være godt dokumentert.
Man må være medlem i Moseklubben ved utgangen av 2016 for å kunne delta i konkurransene.

Juryen består av styret i Moseklubben (Magni, Kristin, Torbjørn, Kristian og Svein Olav)!

Vi håper alle våre medlemmer får mange fine moseturer i 2016!

lørdag 16. januar 2016

Vinnerne av Moseklubbens konkurranser i 2015

Vi har nå kåret vinnere i Moseklubbens to konkurranser for 2015. 

Årets funn:

Det ble ikke gjort så veldig mange helt sensasjonelle mosefunn i Norge i 2015, men ett hederlig unntak stikker seg klart frem.
På Moseklubbens hovedtur til Rosendal ble Scopelophila ligulata funnet som ny for Nord-Europa på Varaldsøy ute i Hardangerfjorden (trykker her for å lese mer). Den dyktige og heldige finner var Leif Appelgren fra Stavanger. Vi gratulerer med et svært flott funn og sender ei håndlupe av beste sort til Stavanger.

Årets kartlegger:

Det er svært mange som har gjort en meget god innsats på kartleggingsfronten i 2015. Det er flere aktuelle kandidater. Etter en helhetsvurdering har vi kommet fram til en vinner. Vedkommende har gjort en stor innsats med å kartlegge mosefloraen i sin landsdel gjennom både observasjoner og innsamlinger av betydelig mengde. Vedkommende er svært grundig i sitt arbeid og dokumenterer mange av sine funn med bilder. Et kjapt søk på Artskart viser at vinneren har bidratt til i alt 215 funn av rødlistede arter siden år 2010 og mange av disse funnene har vært viktige i arbeidet med den nye rødlisten som kom på tampen av fjoråret. Vinneren har deltatt på stort sett det som har vært av aktiviteter i Moseklubbens regi i 2015 og er alltid svært engasjert både når det kommer til å tilegne seg ny kunnskap, men også med å dele sin kunnskap med andre. Årets kartlegger er Perry G. Larsen fra Ålesund. Premien er gratis reise og opphold i forbindelse med Moseklubbens hovedsamling i 2016. Gratulerer!