lørdag 16. januar 2016

Vinnerne av Moseklubbens konkurranser i 2015

Vi har nå kåret vinnere i Moseklubbens to konkurranser for 2015. 

Årets funn:

Det ble ikke gjort så veldig mange helt sensasjonelle mosefunn i Norge i 2015, men ett hederlig unntak stikker seg klart frem.
På Moseklubbens hovedtur til Rosendal ble Scopelophila ligulata funnet som ny for Nord-Europa på Varaldsøy ute i Hardangerfjorden (trykker her for å lese mer). Den dyktige og heldige finner var Leif Appelgren fra Stavanger. Vi gratulerer med et svært flott funn og sender ei håndlupe av beste sort til Stavanger.

Årets kartlegger:

Det er svært mange som har gjort en meget god innsats på kartleggingsfronten i 2015. Det er flere aktuelle kandidater. Etter en helhetsvurdering har vi kommet fram til en vinner. Vedkommende har gjort en stor innsats med å kartlegge mosefloraen i sin landsdel gjennom både observasjoner og innsamlinger av betydelig mengde. Vedkommende er svært grundig i sitt arbeid og dokumenterer mange av sine funn med bilder. Et kjapt søk på Artskart viser at vinneren har bidratt til i alt 215 funn av rødlistede arter siden år 2010 og mange av disse funnene har vært viktige i arbeidet med den nye rødlisten som kom på tampen av fjoråret. Vinneren har deltatt på stort sett det som har vært av aktiviteter i Moseklubbens regi i 2015 og er alltid svært engasjert både når det kommer til å tilegne seg ny kunnskap, men også med å dele sin kunnskap med andre. Årets kartlegger er Perry G. Larsen fra Ålesund. Premien er gratis reise og opphold i forbindelse med Moseklubbens hovedsamling i 2016. Gratulerer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar