fredag 29. januar 2016

Moseklubbens konkurranser i 2016

Alle moseklubbens medlemmer inviteres til to uhøytidelige konkurranser i 2016:


1. Årets kartlegger

Denne utmerkelsen gis til et medlem som har gjort en særlig god innsats for å dokumentere norsk moseflora i 2015. Viktige kriterier her er mengde belegg sendt til herbarium, antall registreringer i Artsobservasjoner, men også antall unike arter registrert, grundighet i bestemmelsesarbeid og faglig utvikling i løpet av året. Juryen følger med på aktiviteten i gjennom året og tar en avgjørelse rett over nyttår i 2017.

Premie: Gratis deltakelse på Moseklubbens ekskursjon i 2017.


2. Årets nykommer

Denne utmerkelsen gis til et medlem som starter på relativt bar bakke og viser særlig stor interesse for å øke sine kunnskaper om moser i løpet av 2016. Viktige kriterier er deltakelse på turer og kurs og bruk av Artsobservasjoner. Juryen følger med på aktiviteten gjennom året. 

Premie: "Alle lupers lupe" med lys "Lichen candelaris" 14 x eller 20 x med ditt navn inngravert. 


Alle funn og registreringer må være gjort i 2016.
Alle funn og registreringer må være gjort på norsk territorium.
Alle funn og registreringer må være godt dokumentert.
Man må være medlem i Moseklubben ved utgangen av 2016 for å kunne delta i konkurransene.

Juryen består av styret i Moseklubben (Magni, Kristin, Torbjørn, Kristian og Svein Olav)!

Vi håper alle våre medlemmer får mange fine moseturer i 2016!

lørdag 16. januar 2016

Vinnerne av Moseklubbens konkurranser i 2015

Vi har nå kåret vinnere i Moseklubbens to konkurranser for 2015. 

Årets funn:

Det ble ikke gjort så veldig mange helt sensasjonelle mosefunn i Norge i 2015, men ett hederlig unntak stikker seg klart frem.
På Moseklubbens hovedtur til Rosendal ble Scopelophila ligulata funnet som ny for Nord-Europa på Varaldsøy ute i Hardangerfjorden (trykker her for å lese mer). Den dyktige og heldige finner var Leif Appelgren fra Stavanger. Vi gratulerer med et svært flott funn og sender ei håndlupe av beste sort til Stavanger.

Årets kartlegger:

Det er svært mange som har gjort en meget god innsats på kartleggingsfronten i 2015. Det er flere aktuelle kandidater. Etter en helhetsvurdering har vi kommet fram til en vinner. Vedkommende har gjort en stor innsats med å kartlegge mosefloraen i sin landsdel gjennom både observasjoner og innsamlinger av betydelig mengde. Vedkommende er svært grundig i sitt arbeid og dokumenterer mange av sine funn med bilder. Et kjapt søk på Artskart viser at vinneren har bidratt til i alt 215 funn av rødlistede arter siden år 2010 og mange av disse funnene har vært viktige i arbeidet med den nye rødlisten som kom på tampen av fjoråret. Vinneren har deltatt på stort sett det som har vært av aktiviteter i Moseklubbens regi i 2015 og er alltid svært engasjert både når det kommer til å tilegne seg ny kunnskap, men også med å dele sin kunnskap med andre. Årets kartlegger er Perry G. Larsen fra Ålesund. Premien er gratis reise og opphold i forbindelse med Moseklubbens hovedsamling i 2016. Gratulerer!