onsdag 11. juni 2014

Møkkmoser!

Denne uka er ukens art hos Artsdatabanken en mose. De skriver om møkkmosen blindlemenmose. Den vokser på møkk og har en svært spesiell måte å spre seg på. Les mer om møkkmoser på Evolusjon!, bloggen til NTNU Vitenskapsmuseet. Et lite utdrag følger under:

"Hos karplanter er det vanlig at dyr sprer pollen fra plante til plante. Dette er imidlertid ikke så vanlig hos moser, bortsett fra hos møkkmosene, hvor ca. halvparten av mosene sprer sine sporer ved hjelp av insekter. Disse artene bruker farge og lukt til å tiltrekke seg blant annet åtselfluer. Disse flyr fra mose til mose og tar med seg sporer som de senere legger igjen på fersk avføring. Dyrerester er rike på nitrogen og fosfor som sporene trenger for å spire. Ved å benytte seg av insekter blir spredning mer målrettet enn den ville vært ved vindspredning som er helt tilfeldig."

Artsdatabanken har tidligere også skrevet om tanntustmose, det kan også være verdt å få med seg.