fredag 19. februar 2016

Kaursvamose

Pottiaceae
Oxystegus tenuirostris Kaursvamose (syn. Trichostomum tenuirostre)
Slekten Trichostomum inneholder kun fire arter i Norden. De er som regel gulgrønne til grønne i fargen, og små til middels store i størrelse. Denne slekten finner vi på kalkrik jord eller berg. De har kraftig, lang nerve og cellene i øvre halvdel av bladet er tydelig papilløse.

Oxystegus tenuirostris. Foto: John Gunnar Brynjulvsrud.

Kaursvamose Oxystegus tenuirostris
Kaursvamose er en ganske liten sak som er lett å overse. Dette mest fordi den helst vokser skyggefullt på fuktig stein eller røtter i tilknytning til bekk eller elv, men den klargrønne til mørkegrønne fargen gjør at den allikevel stikker seg ut. Det må være høy grad av luftfuktighet og underlaget må ikke være for surt. Det er en ganske vanlig art selv om den sjelden finnes i store mengder. Typiske følgearter vil være bekkelundmose Sciuro-hypnum plumosum, bekkesildremose Dichodontium pellucidum, buttgråmose Racomitrium aciculare og bekkerundmose Rhizomnium punctatum.


Kjennetegn
Kaursvamose vokser i grønne, 0,5-2 cm høye tuer. Den vokser sjelden alene men har gjerne med seg flere arter i tua. Bladene øker i størrelse oppover skuddet, er svakt vridd og bladene er ofte ødelagt i kantene. Nerven er kraftig og når helt ut til spissen. I øvre del kan bladkanten være noe bølgeformet. Bladets celler har ganske tykke vegger, er små og runde, og i øvre delen av bladet er de papilløse. Ved bladbasen er cellene slette og rektangulære.
Kapsler forekommer sjelden, men finnes de står de  rett opp, er sylinderformet og svakt furet som tørre.
Skaftet er 1-2 cm, og sporene er 12-18 µm i diameter og nesten slette.
Arten formerer seg vegetativt ved at deler av blad eller skudd lett brytes av.


Forvekslingsarter
Putevrimose Tortella tortuosa kan ligne men alle artene i slekten Tortella har klart avgrensede og gjennomsiktige bladbaseceller.
Arter i slekten kurlemoser Didymodon kan forveksles men her har alle artene foldede bladkanter.

O. tenuirostre våt. Foto: John Gunnar Brynjulvsrud.
O. tenuirostre tørr. Foto: John Gunnar Brynjulvsrud.
Oxystegus tenuirostre 100x base mod.jpg
T. tenuirostre. Bladbase med slette rektangulære celler. Foto: John Gunnar Brynjulvsrud.
Oxystegus tenuirostre 100x mod.jpg
T. tenuirostre. Bladspiss med antydning til papiller. Foto: John Gunnar Brynjulvsrud.

T. tenuirostre med tydelige papiller. 1000x. Foto: John Gunnar Brynjulvsrud.
Kilder:

-Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Uppsala, ArtDatabanken, Sveriges
lantbruksuniversitet, 2005­ .
Foto og tekst: John Gunnar BrynjulvsrudIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar